REGISTRACE

Vaše údaje

Rodné číslo - Uvedení rodného čísla je dobrovolné, nicméně je podmínkou pro platnost úrazového pojištění České unie sportu, které máte zdarma.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Udělujete tímto souhlas sportovnímu klubu Fight Club z.s., se sídlem v Českých Budějovicích, IČ: 65010914, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L vložka 2260 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo. Tyto údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem evidence klubu a evidence v České unii sportu a MŠMT. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu registrace ve sportovním klubu.

Heslo musí mít minimálně 6 znaků. Dejte pozor na velká a malá písmena.